PRZEGLĄD HISTORYCZNY, T. CIX, 2018, Z. 1

Już wkrótce zeszyt 1 rocznika 2018, zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści

 

ROZPRAWY

KRZYSZTOF NAWOTKA – Odziani w szarawary młodziankowie w piecu ognistym (Da. 3.21 i 3.27)

ANNA SKOLIMOWSKA – Przyczynek do biografii Jana Dantyszka: kilka uzupełnień i sprostowań dotyczących jego pochodzenia i edukacji

PAWEŁ SZADKOWSKI – Weterani wojny Hiszpanii z Francją i Katalonią (1635–1659) w starciu z administracją hiszpańską

DOROTA DUKWICZ – „l’humanité [...] m’oblige à contribuer aux progrès de l’instruction en Pologne", czyli o kulisach ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej

JERZY GRZYBOWSKI – Białorutenizacja w czasie segregacji ras. Zrzeszenie Białoruskie w Okręgu Generalnym Łotwa (1941–1945)

MATERIAŁY

KATARZYNA GOŁĄBEK – Spadek po Janie Zygmuncie Zápolyi w skarbcu tykocińskim Zygmunta Augusta. Przyczynek do genezy i losów tzw. korony węgierskiej ze skarbca koronnego

RECENZJE

ANDRZEJ KARPIŃSKI – Twarzą w twarz z morem (Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, red. Krzysztof Polek, Łukasz Tomasz Sroka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2016 (Prace Monograficzne, 756)

RYSZARD STEMPLOWSKI – O intelektualistach walecznych (Michael Zantke, Bewaffnete Intelektuelle. Die Bedeutung für den Nationalsozialismus und die konservative Revolution, przedmowa Heinz Kleger, WeltTrends, Potsdam 2017)

Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog, oprac. Kamil Frejlich, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2017 (Katalogi Testamentów Mieszkańców Miast z Terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, I) (Bernadetta Manyś)

Cristina González Caizán, Por Napoleón en España. Los soldados polacos en los Sitios de Zaragoza (1808–1809), Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, Madrid 2017 (Jan Kieniewicz)

Jeremy Black, The British Empire. A History and a Debate, Asghate Publishing, Farnham 2015 (Krzysztof Marchlewicz)

Jiří Friedl, Tomasz Jurek, Miloš Řezník, Martin Wihoda, Dějiny Polska, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2017 (Dějiny Států) (Maciej Górny)