Lista recenzentów

LISTA RECENZENTÓW

prof. dr hab. Urszula Augustyniak

prof. dr hab. Krystyna Bartol

prof. Hans-Juergen Boemelburg

prof. Andrzej Chankowski

prof. Véronique Chankowski-Sable

dr hab. prof. UW Jolanta Choińska-Mika

prof. dr hab. Edward Dąbrowa

dr hab. prof. UŁ Małgorzata Dąbrowska

prof. dr hab. Barbara Engelking

dr Tomasz Gałuszka OP

dr Iwona Jakimowicz-Ostrowska

prof. dr hab. Maciej Janowski

dr hab. Paweł Janiszewski

prof. dr hab. Tomasz Kizwalter

prof. dr hab. Maria Koczerska

prof. Rastislav Kožiak

prof. dr Claudia Kraft

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

prof. dr hab. Cezary Kuklo

dr Andreas Lawaty

prof. Umberto Longo

prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki

prof. dr hab. Józef Dobosz

dr hab. Przemysław Matusik

dr hab. Grzegorz Motyka

prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

prof. dr hab. Danuta Musiał

prof. dr hab. Mirosław Nagielski

dr hab. Jarosław Stolicki

prof. dr hab. Bogumił Szady

dr Lech Trzcionkowski

prof. dr hab. Jacek Wijaczka

dr hab. prof. IH PAN Małgorzata Gmurczyk-Wrońska

prof.  Piotr Wróbel

prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski

dr hab. prof. UKW Piotr Zwierzchowski

prof. dr hab. Adam Ziółkowski

dr hab. Paweł Żmudzki